חלק שני: איך ייראו בני אדם במהלך 100 השנים הבאות

חלק שני: איך ייראו בני אדם במהלך 100 השנים הבאות

ששת העשורים הבאים מבשרים על עידן האנדרואיד ומשבר קיומי אנושי קולקטיבי. הישרדות החזקים ביותר תודיע על מגמות היופי שכן רק הגנים החזקים ביותר יוכלו לסבול את התנאים הקשים של כדור הארץ העתידי. עם סגירת המאה אנו רואים בחזרה לראשוני. עם כמה בני אדם שמתפתחים ליצורים אתריים ואחרים הופכים חזרה לבעלי חיים, המאה הבאה נסגרת עם תקווה לעתיד כדור הארץ. כך ייראו בני האדם משנת 2058 ועד שנת 2118.

2058-2068 עשור האנדרואיד של העשרה

ייצור אנדרואיד עלה כעת על שיעור הילודה האנושי. הראשונים מסוגם הם כיום מתבגרים אינטליגנטים מבחינה רגשית המגדלים דור חדש לגמרי של אנדרואידים לאהבות ראשונות אנושיות.

בגלל ירידה בשיעורי הפריון , משבר שתועד עוד בשנות השישים, אנו רקמות מהנדס ביולוגיות שניתן למזג עם אנדרואיד. אולי לא נוכל להתרבות, אך אנו יכולים לעצב את ילד האנדרואיד המושלם שלנו ולדלג על השנים המשתנות של החיתולים אם נבחר בכך.